Rychlý kontakt

tel.: 565 332 338
mobil: 724 538 031
email: ntp@ntp.cz
zadat poptávku

zadat inzerci

VyhledáváníNová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. - netkatalog.czTiskárny a tisk - netkatalog.cz
 

 


REFERENCE
Naši partneři a zákazníci
               

           Jihočeská univerzita

       

 

                             

Adélka a.s.

                                                 
                                                 
               

Etnologický ústav Akademie věd České republiky


                             

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě


                                                 
                                                 

 

Doporučení

Nová tiskárna Pelhřimov slaví letos 30 let od svého založení. V roce 2009 vytiskla 1. číslo obnoveného periodika Staletá Praha. Tu vydává územní odborné pracoviště NPÚ v Praze jako recenzovaný odborný časopis a stabilně – s drobnými přestávkami podle výsledků transparentních výběrových řízení – tiskne v Pelhřimově.

Během této doby se časopis Staletá Praha stal kmenovým titulem a srdeční záležitostí celého týmu pelhřimovské tiskárny a jeho tisk prestižní záležitostí. Pro nás jako vydavatele se Nová tiskárna Pelhřimov stala spolehlivým partnerem, který nejen plní závazky a potřeby objednatele vždy kvalitně a vstřícně, ale vnáší do celého procesu výroby osobní nasazení, zápal a obětavost, především však lidské pochopení a všestrannou pomoc v termínově napjatých situacích. Nová tiskárna Pelhřimov nemá kapacity tisknout všechny publikace v naší zemi, ale každému zákazníkovi poptávajícímu tisk bychom takového partnera a dodavatele přáli. Všichni pracovníci tiskárny navíc svou prací a výtvory předávají poselství budoucím generacím o skutečných a trvalých hodnotách naší kultury a vzdělanosti, a to vysoko nad rámec svého oboru.

Děkujeme ze srdce celému týmu tiskárny za celá léta spolupráce při vydávání Staleté Prahy a přejeme hodně úspěchů a spokojených zákazníků do dalších třiceti let!

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

http://www.staletapraha.cz/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Se společností Nová tiskárna Pelhřimov spolupracuje společnost CIME, s.r.o. již řadu let a po posledních měsících velmi intenzivní spolupráce mohu jen potvrdit, že Nová tiskárna je nejen seriózní a kvalitní firma, ale že pro své zákazníky dělá opravdu maximum (někdy bych řekla, že snad i více). Se spoluprací jsme maximálně spokojeni a nadále budeme poskytované služby využívat.

CIME, s.r.o.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

S Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r.o. mám ty nejlepší zkušenosti. Ochota, vstřícnost, snaha poradit, vyhovět zákazníkovi, příjemné jednání, stoprocentní dodržení všeho dohodnutého, a hlavně vysoká profesionální úroveň, to jsou hlavní důvody, proč bych opětovně využila jejích služeb, nebo proč bych tuto tiskárnu jednoznačně doporučila každému, kdo by hledal podobné služby jako já před dvěma lety, kdy jsem začala coby laik připravovat k výtisku publikaci Košetická škola v proměnách času. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Marii Kohoutové, která byla první, kdo mě po stránce administrativní seznámil s problematikou tvorby knihy, a hlavně panu Martinu Dlouhému, DiS., který celou publikaci připravil pro tisk.

Mgr. Jana Radilová, učitelka ZŠ a MŠ Košetice

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

S firmou Nová tiskárna Pelhřimov spolupracuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích již více než deset let. Tiskárna k naší plné spokojenosti pro nás vytváří grafickou podobu a tiskne naše odborná historická periodika – Jihočeský sborník historický, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech a Supplementum Jihočeského sborníku historického (například D. Blümlová – P. Kubát a kol: Čas zdravého ducha v zdravém těle; D. Blümlová a kol: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí; J. Petráš a kol: Příběh je základ … a lidé příběhy potřebují … aneb teoretické a praktické aspekty orální historie; D. Jakšičová: Dcery své doby? Školské sestry v českých zemích v letech 1851 – 1938 (1950)). Navíc tiskárně zadáváme pravidelně jednu až dvě odborné publikace ročně mimo ediční řady (Jan Solpera: Nadějný začátek se smutným koncem (2008), Jan Solpera: Druhá československá armáda (2014), naposledy též v letošním roce Miroslav Irra: Příběh jižní eskadrony. Zvolenský stíhací letecký pluk 1944 – 1994).

S kolegy v tiskárně je spolupráce naprosto perfektní a bezproblémová, jejich práce je vždy na vysoké profesionální úrovni a možno říci, že naše vztahy převyšují již čistě pracovní rovinu. Velice si ceníme faktu, že platí to, na čem se domluvíme, aniž bychom museli vyrábět psané smlouvy. Stačí slovo a podání ruky. Myslím, že více netřeba.

PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

kontakt zadat poptávku

S pelhřimovskou tiskárnou spolupracuje jihlavské muzeum dlouhodobě. Připravujeme zde odborné periodické publikace i propagační materiály. Vyhovuje nám rychlá a příjemná komunikace, pečlivost a kvalita provedení, svižné řešení komplikací a především vstřícnost a ochota pracovníků tiskárny domluvit se na realizaci našich požadavků a představ tak, aby konečný výsledek byl prvotřídní.

Mgr. Ludmila Moržolová , Muzeum Vysočiny

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Rád se připojuji do dlouhého zástupu spokojených zákazníků. S Novou tiskárnou v Pelhřimově spolupracuji téměř deset let. Nejde jen o technickou a komerční součinnost, ale převahy nabyla osvícená a tvůrčí spolupráce. Společně jsme vydali několik desítek knih, které obstály v náročném hodnocení odborníků a obdivovatelů knihy nejen v oblasti textové, ale také v harmonické vyváženosti všech parametrů vydané knihy, její technické dokonalosti a krásy chápané jako samostatný umělecký artefakt. Někdy v prostředí tiskárny pobývám celé hodiny a mohu sledovat organizační klid, spojený s nádherným pracovním rytmem. Pozoroval jsem také výjimečné situace, které nastaly objednávkou zákazníka se zvýšenými technickými i časovými nároky. Zaznamenal jsem okamžité nasazení celého pracovního  kolektivu. Manažment i zaměstnanci společně vytvářejí dílo, které právem lze řadit do bohatství naší nehmotné kultury, která není popelkou v náročné mezinárodní konkurenci. I za to vyslovuji tiskárně dík,  spojený s přáním tvůrčích úspěchů a mnoho dalších zákazníků s vysokými požadavky.

Docent PhDr. Václav Šplíchal, CSc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

S Novou tiskárnou Pelhřimov spol, s r.o. spolupracujeme s naším Klubem historie letectví Jindřichův Hradec od roku 2010. Vytvořili jsme zde knihy o čs. válečných letcích 1939–1945 "Za hroby se lvy" a jsem velice rád, že jsme se rozhodli pro NT v Pelhřimově. V obou případech knih to byla skvělá spolupráce, s vynikajícími a přijemnými lidmi, zkušenými odborníky! I proto naší další publikaci o archeologickém výzkumu německé stíhačky Fw 190, sestřelené v bitvě nad Jindřichohradeckem 24. 8. 1944 u Otína, vytváříme opět v NT Pelhřimov. Rád spolupracuji s lidmi a firmami, kterým plně důvěřuji a to v případě Nové tiskárny Pelhřimov spol, s r.o. na 100% platí!

Mgr. Vladislav Burian, Klub historie letectví Jindřichův Hradec 
NmMwYj