Rychlý kontakt

tel.: 565 332 338
mobil: 724 538 031
email: ntp@ntp.cz
zadat poptávku

zadat inzerci

VyhledáváníNová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. - netkatalog.czTiskárny a tisk - netkatalog.cz
 

 


Úvod » Kulturní dějiny » Čas zdravého ducha v zdravém těle (7. Zíbrtův Kostelec)


        

Čas zdravého ducha v zdravém těle (7. Zíbrtův Kostelec)

D. Blümlová – Petr Kubát a kol.

skladem

 

Číslo produktu: 121
cena bez DPH : 382 Kč
cena s DPH (10 %):
420 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století Předkládaný stejnojmenný svazek přichází s historickou reflexí „věčně“ aktuální problematiky oscilující mezi klíčovými pojmy lidské existence, zdravím a nemocí. Je to jedno z mála kulturněhistorických témat, které žije v lidském světě – tedy i v historikově světě – zcela nezávisle na vědeckém uchopení. Snad právě pro tuto vnitřní spojitost, respektive a priori danou zkušenost, se téma těší značnému badatelskému zájmu. Dokazuje to i početný autorský kolektiv této monografie. 
Starořecká myšlenka hesla Mens sana in corpore sano našla svou odezvu v českém sokolském hnutí, jednom ze signifikantních znaků pojednávaného období. Široce chápaný přelom 19. a 20. století však přinášel mnohá další specifika reflektující modifikace opačné strany onoho pozitivního hesla. Změny v myšlení moderní společnosti vyvolávaly změny návyků v péči o zdraví, rozvoj vědeckého poznání i technických prostředků usiloval o nové způsoby boje s nemocemi. Sílící ženská emancipace proměňovala vztah k tělu a tělesnosti; první lékařky významně posunuly společenskou recepci medicínské pomoci. Vzdálenost pólů zdraví – nemoc drasticky zkrátila a v destrukci těla proměnila první světová válka. 
Závěr devatenáctého století přinesl také nové koncepce turismu a lázeňství, jakési přechodné, většinou příjemné a nadějeplné zóny posouvající člověka blíže ke kýženému pólu zdraví. Vrátím-li se k „lícové“straně vstupného hesla, nelze opomenout rozvoj nových pohybových aktivit, jež vytčené období přineslo, první lyžníky, ženy aktivní ve sportovních disciplinách a nový kult silného muže. Gustav Frištenský byl kupříkladu dalším z erbovních znamení doby, o níž kniha hovoří. Stejně jako předchozí svazky řady – Čeněk Zíbrt a kulturní historie, Čas pádu Rukopisů, Čas výstavního ruchu, Čas moderny, Čas secese, Čas rychlých kol a křídel – také Čas zdravého ducha v zdravém těle upozorňuje na několik významných osobností, jež svým oborem či životním příběhem dotvořily reliéf těla i ducha jednoho z nejinspirativnějších období našich novodobých dějin. 
Monografii tvoří čtyři tematické oddíly zachovávající výše naznačenou posloupnost. OSVĚTA – HYGIENA – TĚLO je název prvního z nich, který sledovanou problematiku otevírá. Následující oddíl MEDICÍNA – LÉKAŘI – NEMOCI – SMRT tvoří těžiště výpovědi celé knihy. Třetí oddíl: LÁZNĚ – CESTOVNÍ RUCH předznamenává zdravé tělo v čtvrtém oddílu nazvaném SPORT – TĚLOVÝCHOVA. 
Sedmým, závěrečným svazkem cyklu kapitol z kulturní historie přelomu 19. a 20. století se uzavírá projekt spojený s Kostelcem nad Vltavou, rodištěm zakladatele studia kulturních dějin v Čechách Čeňka Zíbrta. Půvabná obec historicky formovaná duchovností nedalekého milevského kláštera, pamětí blízkých šlechtických sídel Orlíka a Zvíkova a krásou vltavské scenérie, dnes proměněné v Orlické jezero, se v letech 2002–2008 stala místem pravidelných vědeckých sympozií. Vždy v poslední květnový víkend, protože právě tomuto měsíci Zíbrt věnoval zvláštní kulturněhistorickou pozornost, se v Kostelci nad Vltavou scházeli historikové různých generací i odborných zájmů, aby představili svůj pohled na dané téma. Široce pojatý přelom století, respektující téměř sedm desetiletí vymezených Zíbrtovými biografickými daty 1864–1932, dovoloval zachytit pojednávané motivy nejen ve srovnáních, ale i ve vývoji, který byl v sledovaném období zvlášť dynamický, a tím i inspirativní. Vzhledem k jisté vazbě sedmi svazků onoho Času k osobnosti Čeňka Zíbrta považujeme za případné se k ní na sám závěr projektu vrátit, což činí dva příspěvky přílohy nazvané Pocta Čeňku Zíbrtovi.

ODU1ZjMyN